cao dang y duoc phu tho
Tra cứu kết quả tuyển sinh
Nhập tên hoặc số báo danh: (vd: Nguyễn Văn A, hoặc nhập số báo danh 123456)
Cổng thông tin điện tử trường cao đẳng dược phú thọ
Chủ quản: Trường cao đẳng Dược Phú Thọ
Địa chỉ: Số 2201 Đại lộ Hùng Vương - Gia Cẩm - TP.Việt Trì - T.Phú Thọ
Điện thoại: ( 0210) 3.843.252, (0210) 3.846.440, (0210) 3.847.168 – Fax: (0210) 3.846.440
Email: fushico@duocphutho.edu.vn
Tổ quản trị: 0919.841.809